Vestvollen barnehage

Besøksadresse

Prost Holmsvei 230
2019 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Linda Vollan

Telefon til avdelingene

Askeladden 916 54 181
Rødhette 916 54 182
Tyrihans 916 54 183
Hans og Grete 916 54 184

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Barnehageportalen

Logg på Barnehageportalen

Barnehageportalen er Skedsmo-barnehagenes læringsplattform.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Tirsdag 2. januar 2018

Om barnehagen

Vestvollen barnehage ligger på boligfeltet Holt/Vestvollen, like ved Skedsmo kirke og Sten-Tærud barne- og ungdomsskole. Barnehagen åpnet i 1990 og har plass til 60 barn. 

Vi har et stort og fint uteområde, tett inntil en liten skog, og  mange ulike turmuligheter utenfor barnehagen, både til forskjellige lekeplasser, ulike skogsterreng, og til Skedsmo senter.

Organisering

Barnehagen har 4 avdelinger; Hans og Grete med 12 barn i alderen 1–3 år, Tyrihans med 9 barn i aldere 1–3 år, Askeladden med 18 barn og Rødhette med 18 barn.

Ansatte

Barnehagen har totalt 14,8 årsverk. I hver avdeling er det 3 ansatte. I tillegg har barnehagen en fast ansatt ekstra assistent.

Satsningsområder

Barnehagens visjon er «på oppdagelsesferd for å mestre verden», og vi er på oppdagelsesferd hver dag, både ute og inne. Læring skjer gjennom opplevelser. Vi søker å utvikle en barnehage med mange ulike opplevelser, satt i sammenheng med Rammeplanens føringer. Barns medvirkning i egen hverdag er en selvfølge og en utfordring. Vi ser på barna som likeverdige, med behov for forutsigbarhet. De deltar og involveres i utforming av egen hverdag. Engasjerte og involverte voksne gir barna ansvar etter modenhet og evne til å mestre utfordringer.

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.01. 2018 koster en full plass i barnehage  2 910 kroner per måned, men prisen varierer etter hvor mange dager per uke barnet er fast i barnehagen, og etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten

  • Når du skal svare på tilbud
  • Følge saksgangen til søknaden
  • Søke om endring av oppholdstid
  • Endre kontaktopplysninger
  • Si opp plassen

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.