Hopp til hovedinnholdet

Vigernes skole

Besøksadresse

Vigernesgata 1
2004 Lillestrøm

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Lisa Mari Lorentzen

Undervisningsinspektør

Helene Eidem

Undervisningsinspektør

Eivind Stranden

Sekretær

Ingunn Granholt

SFO-leder

Heléne Andersson

Helsesykepleier

Nina Dogger Kringler

Kontakt FAU

Nytt fra skolen vår

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Vigernes skole er en barneskole (1.–7. trinn) med ca. 520 elever. Skolen har 22 klasser og 2 baser i SFO. Vigernes ligger i utkanten av Lillestrøm med store uteområder i et etablert boligstrøk. Skolen har tradisjoner tilbake til 50-tallet. Etter rehabilitering ble skolebygget tidsmessig og godt tilrettelagt for læring og trivsel for elever og ansatte.

Satsningsområder

Vår hovedoppgave er å lære elevene så mye som mulig i tiden på skolen. Vi jobber i den sammenheng med å gi enda bedre leseopplæring, samt utvikle god praksis.  

Kommunen har en plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet. Vi vil i perioden fremover observere hverandre og gjennomføre samtaler i etterkant. Intensjonen er å utvikle vår praksis og at det igjen genererer et bedre læringsmiljø og mer læring. 

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Vigernes skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesykepleier på skolen finner du øverst på siden.

Du kan også ringe Lillestrøm helsestasjon  på telefon 66 93 21 40, som vil formidle beskjed.

 

Har du fylt 13 år kan du også kontakte Helsestasjon for ungdom.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Virksomhetsplan

Kommunale planer

Ansatte