Vigernes skole

Besøksadresse

Vigernesgata 1
2004 Lillestrøm

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Pål Kristiansen

Undervisningsinspektør

Helene Eidem

Undervisningsinspektør

Lisa Mari Lorentzen

Sekretær

Anne Berit Martinsen

SFO-leder

Heléne Andersson

Helsesøster

Nina Dogger Kringler

Helsesøster

Grete Melve Fahre

Nytt fra skolen vår

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen


Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri

  • Elev/foreldre kan søke om permisjon/fri fra skolen.
  • I Skedsmo kommune gjelder et felles permisjonsreglement for elever i alle grunnskolene.
  • Du søker permisjon/fri via elektronisk søknadsskjema.
  • Søknader om fri behandles av skolen. 

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid, og vil ikke berøre elevene.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

  • I Skedsmo er det laget en egen standard for samarbeidet mellom skole og hjem. Her finner du informasjon om hva som foreldre kan forvente av kontaktlæreren, rektor, medvirkningsorganene  og kommunen. Her finnes også råd om hvordan foreldre kan bidra til et godt skole-hjem-samarbeid.
  • Foreldreutvalget for grunnopplæringen  (FUG) gir råd og veiledning til foreldre med barn i grunnskolen. 

  • I tillegg har hver skole et eget Foreldrearbeidsutvalg (FAU) som arbeider for et godt samarbeid mellom skole og hjem. 

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Vigernes skole er en barneskole (1.–7. trinn) med ca. 520 elever, 22 klasser og 2 baser i SFO. Vigernes ligger i utkanten av Lillestrøm med store uteområder i et etablert boligstrøk. Skolen har tradisjoner tilbake til 50-tallet, men etter rehabilitering, framstår skolebygget tidsmessig og godt tilrettelagt for læring og trivsel både for elever og ansatte.

Satsningsområder

Vår hovedoppgave er å lære elevene så mye som mulig i tiden på skolen. Vi jobber i den sammenheng med å gi enda bedre leseopplæring, samt utvikle god praksis.  

Kommunen har en plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet. Vi vil i perioden fremover observere hverandre og gjennomføre samtaler i etterkant. Intensjonen er å utvikle vår praksis og at det igjen genererer et bedre læringsmiljø og mer læring. 

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Vigernes skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesøster og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesøster på skolen finner du øverst på siden.

Dersom du ikke får tak i helsesøster kan du ringe:

Lillestrøm helsestasjon Tlf. 66 93 21 40, som vil formidle beskjed.

Har du fylt 13 år kan du også kontakte Helsestasjon for ungdom.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Virksomhetsplan Vigernes skole 2016.

Ansatte

Fant du det du lette etter?