Vigernes skole

Besøksadresse:
Vigernesgata 1
2004 Lillestrøm

Postadresse:
Pb 313
2001 Lillestrøm

vigernes.skole@skedsmo.kommune.no

66 93 20 00

Se større kart Vis kart
Rektor

Pål Kristiansen

paalk@skedsmo.kommune.no

Undervisningsinspektør

Helene Eidem

heleid@skedsmo.kommune.no

Undervisningsinspektør

Lisa Mari Lorentzen

lislor@skedsmo.kommune.no

SFO-leder

Heléne Andersson

helande@skedsmo.kommune.no

Sekretær

Anne Berit Martinsen

AnneBM@skedsmo.kommune.no

Helsesøster

Gunhild Leidland

gunhildl@skedsmo.kommune.no

66 93 20 20

48 16 36 62

Skolen vår på Facebook

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes nye læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Logg på Skoleportalen.

Logg på MLG.

Søke fri

  • Elev/foreldre kan søke om permisjon/fri fra skolen.
  • I Skedsmo kommune gjelder et felles permisjonsreglement for elever i alle grunnskolene.
  • Du søker permisjon/fri via elektronisk søknadsskjema.
  • Søknader om fri behandles av skolen. 


Søke fri fra skolen (permisjon)
 

Regler for permisjon og elektronisk søknadsskjema.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid, og vil ikke berøre elevene.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).

Du kan

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.


Bytte skole
 

 

Regler for skoletilhørighet, skolebytte og søknadsskjema.

Om skolen

Vigernes skole er en barneskole (1.–7. trinn) med ca. 520 elever, 22 klasser og 2 baser i SFO. Vigernes ligger i utkanten av Lillestrøm med store uteområder i et etablert boligstrøk. Skolen har tradisjoner tilbake til 50-tallet, men etter rehabilitering, framstår skolebygget tidsmessig og godt tilrettelagt for læring og trivsel både for elever og ansatte.

Satsningsområder
Vår hovedoppgave er å lære elevene så mye som mulig i tiden på skolen. Vi jobber i den sammenheng med å gi enda bedre leseopplæring, samt utvikle god praksis.  

Kommunen har en plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet. Vi vil i perioden fremover observere hverandre og gjennomføre samtaler i etterkant. Intensjonen er å utvikle vår praksis og at det igjen genererer et bedre læringsmiljø og mer læring. 

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Vigernes skoles bibliotek.

Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesøster og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesøster på skolen finner du øverst på siden.

Dersom du ikke får tak i henne kan du ringe:

Lillestrøm helsestasjon Tlf. 66 93 21 40, som vil formidle beskjed til helsesøster.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere. 

Skolestart

Her finner du nyttig og viktig informasjon om å begynne på skolen - for 1. trinns foreldre og andre med barn i skolen.

Skolestart - Om skoletilbudet, organisering og hvem som gjør hva innenfor skolesektoren.

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Faglenker

Snarvei til faglenkene.

Planer

Virksomhetsplan Vigernes skole 2015

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

 

Sist oppdatert 29. januar 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding.
Au, da: her skar det seg dessverre litt.