Hopp til hovedinnholdet

Volla skole

Besøksadresse

Nittedalsgata 59
2000 Lillestrøm

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Ole Martin Hauglid Øyen

Undervisningsinspektør og SFO leder

Guro Melheim

Undervisningsinspektør

Kjersti Borud

Undervisningsinspektør

Terje Ustad

1. sekretær

Bente Tomasik

Volla FAU

Helsesykepleier

Stillingen er for tiden ubesatt

Nytt fra skolen vår

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Volla skole er Lillestrøms eldste skole med ca. 475 elever.

 

Satsningsområder

På Volla skole ønsker vi å ha et inkluderende miljø hvor trivsel og trygghet er grunnlaget for all læring. Vi har hovedfokus på tre områder:

  • Elevenes læringsmiljø
  • Godt læringsutbytte
  • Samarbeid mellom hjem og skole

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Volla skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Grete Fahre er å treffe på mandager og torsdager. 

Helsesykepleier Kine Eldholm er å treffe på tirsdager og onsdager

Kontaktinformasjon til helsesykepleier på skolen finner du øverst på siden.

Du kan også ringe Lillestrøm helsestasjon  på telefon 66 93 21 40, som vil formidle beskjed.

 

Har du fylt 13 år kan du også kontakte Helsestasjon for ungdom.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Virksomhetsplan

Kommunale planer

Ansatte