Volla skole

Besøksadresse:
Nittedalsgata 59
2000 Lillestrøm

Postadresse:
Pb 313
2001 Lillestrøm

volla.skole@skedsmo.kommune.no

66 93 86 40

Se større kart Vis kart
Rektor

Linda Eek Stranden

linEek@skedsmo.kommune.no

66938642

Undervisningsinspektør

Unn Kari Nordgård

unnord@skedsmo.kommune.no

66938684

Undervisningsinspektør

Synnøve Ekroll

synekro@skedsmo.kommune.no

Konsulent

Elin Bergskaug

elitol@skedsmo.kommune.no

66938640

Volla FAU

vollafau@gmail.com

Helsesøster

Kine Eldholm

kineldh@skedsmo.kommune.no

66 93 86 45

48 20 98 97

Skolen vår på Facebook

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes nye læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri

  • Elev/foreldre kan søke om permisjon/fri fra skolen.
  • I Skedsmo kommune gjelder et felles permisjonsreglement for elever i alle grunnskolene.
  • Du søker permisjon/fri via elektronisk søknadsskjema.
  • Søknader om fri behandles av skolen. 


Søke fri fra skolen (permisjon)
 

Regler for permisjon og elektronisk søknadsskjema.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid, og vil ikke berøre elevene.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).

Du kan

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.


Bytte skole
 

 

Regler for skoletilhørighet, skolebytte og søknadsskjema.

Om skolen

Volla skole er Lillestrøms eldste skole med ca. 450 elever.

Satsningsområder
På Volla skole ønsker vi å ha et inkluderende miljø hvor trivsel og trygghet er grunnlaget for all læring. Vi har hovedfokus på tre områder:

  • Elevenes læringsmiljø
  • Klasseledelse
  • Samarbeidet mellom hjem og skole

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Volla skoles bibliotek.

Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesøster og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesøster på skolen finner du øverst på siden.

Dersom du ikke får tak i henne kan du ringe:

Lillestrøm helsestasjon Tlf. 66 93 21 40, som vil formidle beskjed.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere. 

 

Skolestart

Her finner du nyttig og viktig informasjon om å begynne på skolen - for 1. trinns foreldre og andre med barn i skolen.

Skolestart - Om skoletilbudet, organisering og hvem som gjør hva innenfor skolesektoren.

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Virksomhetsplan Volla skole 2016.

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Sist oppdatert 11. mai 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding.
Au, da: her skar det seg dessverre litt.