Volla skole

Besøksadresse:
Nittedalsgata 59
2000 Lillestrøm


Send e-post

66 93 86 40

Se større kart Vis kart
Rektor

Linda Eek Stranden

Send e-post

66938642

Undervisningsinspektør

Unn Kari Nordgård

Send e-post

66938684

Konsulent

Elin Bergskaug

Send e-post

66938640

Volla FAU

Send e-post

SFO leder

Tom-Viggo Vigmostad

Send e-post

66938680

Skolen vår på Facebook

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes nye læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. Skoleportalen tas i bruk for alle, også foreldrene fra høsten 2015.

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri

 • Elev/foreldre kan søke om permisjon/fri fra skolen.
 • I Skedsmo kommune gjelder et felles permisjonsreglement for elever i alle grunnskolene.
 • Du søker permisjon/fri via elektronisk søknadsskjema.
 • Søknader om fri behandles av skolen. 


Søke fri fra skolen (permisjon)
 

Regler for permisjon og elektronisk søknadsskjema.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

11. august 2014

12. august 2014

13. august 2014

14. august 2014

15.august 2014

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).

Du kan

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.
 • Melde adressenedring.

Regler for skoletilhørighet, skolebytte og søknadsskjema.

Om skolen

Volla skole er Lillestrøms eldste skole med ca. 450 elever.

Satsningsområder
På Volla skole ønsker å ha et inkluderende miljø hvor trivsel og trygghet er grunnlaget for all læring. Vi har hovedfokus på tre områder:

 • Elevenes læringsmiljø
 • Klasseledelse
 • Samarbeidet mellom hjem og skole

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Volla skoles bibliotek.

Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

Helsesøster

Helsesøster er på skolen tirsdager og torsdager skoleåret 2014/2015.

Telefon: 66 93 86 45.

Skolestart

Her finner du nyttig og viktig informasjon om å begynne på skolen - for 1. trinns foreldre og andre med barn i skolen.

Skolestart - Om skoletilbudet, organisering og hvem som gjør hva innenfor skolesektoren.

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Virksomhetsplan Volla skole 2015.

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Sist oppdatert 10. februar 2015